Az MS Word szövegszerkesztés tematika


1. Lecke: A szövegszerkesztés alapjai

Alapvető szövegszerkesztési szabályok.
A szövegszerkesztő programok. 
A MS Word program felépítése, felhasználói felülete. 
A program Súgójának használata. 
A program eszköztárai. 
A dokumentum létrehozása. 
A dokumentum mentése. A mentés másként parancs.
A dokumentum megnyitása 
Gyakorló feladatok


2. Lecke: Karakter- és bekezdésformázás
Gépelési szabályok
A szöveg alapegységei (karakter, szó, bekezdés).  (szoveg.txt)
A szöveg kijelölése (egér és billentyűzet segítségével). 
A karakterformázás lehetőségei (méret, stílus, típus, szín, aláhúzás). 
A karakterek különleges formázási lehetőségei. 
A karakterek térközének és pozíciójának megváltoztatása. 
Effektusok a szövegben. 
A bekezdések igazítása. 
A bekezdések behúzása és térköze. (bekezdés feladat)
A szövegbeosztás. 
A formázás eszköztár. 
Helyesírás
Gyakorló feladatok


3. Lecke: Az oldalbeállítás és a nyomtatás

Az oldal felépítése, főbb részei. 
A dokumentum különböző nézetei (normál, webes, nyomtatási, vázlat). 
A papír méretének és tájolásának megadása. 
A margók beállítása. 
Élőfej és élőláb készítése. Az élőfej és élőláb lapszéltől való távolságának megadása. 
Több oldalas dokumentum készítése. 
Eltérő élőfejek/élőlábak készítése. 
Oldalszámozás és annak beállításai. 
Dátum beszúrása a dokumentumba. 
Nyomtató kiválasztása. 
Nyomtatási beállítások. 
Gyakorló feladatok

4. Lecke: Tabulátorok és hasábok
 
A tabulátor fogalma. 
Tabulátor felvétele. 
Tabulátorok áthelyezése. 
Tabulátorok törlése. 
Tabulátorok igazítása (jobbra, balra, középre, decimálisan).
A vonaltabulátor 
Kitöltés tabulátor segítségével (pontvonalak, aláíráshelyek készítése).
Hasábok fogalma. 
A szöveg valamint a szöveg egy részének többhasábossá alakítása.
A hasábok jellemzőinek módosítása (hasábszélesség, hasábok közötti szélesség, választóvonal).
Gyakorló feladatok

5. Lecke: A felsorolás és a sorszámozás
 
A felsorolás és a sorszámozás fogalma, szerepük a dokumentumban. 
A felsorolási jelek kiválasztása. Különleges felsorolási jelek (szimbólumok). 
A felsorolási jel jellemzőinek módosítása (szín, méret, stílus, aláhúzottság stb.) 
A felsorolás beállításai (a felsorolási jel és a szöveg helyzete). 
A sorszámozás típusának kiválasztása. 
A sorszámok jellemzőinek módosítása (szín, méret, stílus, aláhúzottság stb.) 
Kezdősorszám, számozás és számformátum megadása.
A sorszámozás beállításai (a felsorolási jel és a szöveg helyzete). 
A többszintű lista típusának kiválasztása.
A szintek megadása, valamint a szintek jellemzőinek beállítása.
Gyakorló feladatok

6. Lecke: Táblázatok készítése
 
Táblázat beszúrása, sorai és oszlopai számának megadása.
Kijelölés a táblázatban (sorok, oszlopok, cellák, egymás melletti és nem egymás melletti területek kijelölése).
Oszlopszélesség és sormagasság beállítása (egér segítségével és pontos méretek megadásával). 
Adatok cellába írása. Adatok javítása. Cellák tartalmának másolása.
Képek, ábrák beszúrása.
A cellák tartalmának igazítása (vízszintes és függőleges igazítás)
A táblázat szegélyeinek beállítása (különböző típusú, stílusú, színű és vonalvastagságú szegélyek).
A táblázat celláinak kitöltése és a mintázatának beállítása 
Sorok és oszlopok beszúrása, törlése. 
Cellák hozzáadása és törlése. 
Cellák egyesítése és felosztása. 
Gyakorló feladatok

7. Lecke: Grafika a szövegszerkesztésben

A ClipArt képgyűjtemény.
ClipArt kép beszúrása a dokumentumba.
Kép beszúrása fájlból.
A beszúrt kép jellemzőinek (méret, elrendezés, szín, vonalak stb.) megváltoztatása.
A rajzolás eszköztár használata.
Egyszerű alakzatok készítése (kör, négyzet, beépített alakzatok stb.).
Az alakzatok jellemzőinek (kitöltés, szegély, vonalvastagság, árnyék) megváltoztatása.
Rajzelemek egymáshoz való sorrendjének megadása.
Rajzelemek forgatása és tükrözése. 
Rajzelemek Igazítása és elosztása.
Szöveg körbefuttatása. A kép (rajzelem) szövegben való helyzete.
WordArt szöveg készítése.
Gyakorló feladatok

8. Lecke: Körlevél

A körlevél fogalma és jelentősége.
A törzsdokumentum és az adatforrás létrehozása.
A törzsdokumentum és az adatforrás egyesítése.
Meglévő törzsdokumentum felhasználása a körlevélhez. 
Meglévő adatforrás felhasználása a körlevélhez.
Borítékcímzés és beállításai. 
Címkekészítés és beállításai.
Gyakorló feladatok

9. Lecke: Stílusok és sablonok

Több oldalas dokumentum készítése.
Stílusok fogalma.
Stílusok beállítása, új stílus bevezetése.
Címsorok készítése.
Tartalomjegyzék beszúrása.
Tartalomjegyzék frissítése. 
Sablonok fogalma.
Sablonok használata.
Új sablon készítése.
Gyakorló feladatok