Kérdezz-felelek 2 megoldása
Windows 2003 Telepítés, üzenbehelyezés   large product photo

 

 1. Melyik kiadásra jellemzők az alábbiak? 32 bites verziója 8 CPU-t és 32G RAM-ot  támogat.
        •Web Edition
        •Datacenter Edition
        •Standard Edition
        •Enterprise Edition

 2. A server telepítése során milyen licenszelési módok között választhatunk az
     Enterprise verzióban?
     - per server - kiszolgálónkénti
     - per device, per user – eszközönkénti, felhasználónkénti
 3. Ismertesse a Szervezeti egység(OU) fogalmát.
     Szervezeti egység (Organizational Unit, OU) – A szervezeti egységek az Active
     Directory-objektumtárolói, amelyekbe felhasználók, csoportok, számítógép-
     objektumok, illetve más szervezeti egységek helyezhetők. A szervezeti egységek
     rendkívül fontos szerepet játszanak a csoportházirend érvényesítésével és a
     felügyeleti jogok delegálásával kapcsolatban is. A szervezeti egységek használatával a tartományon belüli hierarchia pontosan megfelelhet az adott szervezet hierarchikus felépítésének.
  A számítógépeket, felhasználókat, egyéb erőforrásokat egységbe lehet szervezni.
  Ezzel a tartományon belül leképezhetjük akár a szervezeti egységeket is. Ezeket az
  egységeket nevezzük organizational unitoknak. Ezekhez külön jogokat lehet állítani,
  így a rendszergazda feladata megosztható, korlátozható.
 4. Soroljon fel legalább 5 beépített csoportot.
  • Administrators
  • Backup Operators
  • Guest
  • Power Users
  • Print Operators
  • Remote Desktop Users
  • Users
 5. Írja le angolul és magyarul az alábbi rövidítéseket: WMI, MMC és röviden írja le
     mire használjuk őket.
     WMI vezérlő: Windows Management Instrumentation
     A Windows operációs rendszerek beépített szolgáltatása, amely lehetővé teszi a
     gépek távoli felügyeletét és menedzselését a hálózaton keresztül. Ezen szolgáltatáson keresztül egy komplett hálózat minden programozható, aktív összetevője elérhető, lekérdezhető és módosítható.
     A Microsoft Management Console (MMC) segítségével felügyeleti eszközök
     csoportjai, úgynevezett konzolok hozhatók létre, menthetők és nyithatók meg.
 6. Milyen csoportokat különböztetünk meg hatókör szerint? Egyiket jellemezze.
  • Helyi csoport (Machine Local Group) – Olyan biztonsági csoport, amely csak annak a számítógépnek az erőforrásaihoz kaphat jogokat és engedélyeket, amelyen a csoportot létrehozták. A helyi csoportok tartalmazhatják bármely megbízható hely, például a tartomány, vagy más megbízotti kapcsolatban álló tartományok és erdők felhasználói fiókjait és csoportjait. Fontos szabály, hogy helyi erőforráshoz csak helyi csoportnak adjunk közvetlenül jogosultságot, vagyis például egy ügyfélgép NTFS- jogainak kiosztásakoregyetlen hozzáférés-vezérlési listába se kerüljön felhasználói fiók, illetve tartományi csoport (az egyes felhasználók profilját tároló mappákon kívül). A tartomány szintjén definiált csoportok mindig a helyi csoport tagjai közé való felvétellel szerezzenek jogot az erőforrások használatára.
  • Tartományon belüli csoport (Domain Local Group) – A tartományon belüli      csoportok tagjai a Windows Server 2003, Windows 2000 és Windows NT alapú tartományok csoportjai és fiókjai lehetnek. A tartományon belüli csoportoknak csak a tartományon belül adható engedély
  • Globális csoport (Global Group) – Olyan biztonsági vagy terjesztési csoport,      amelynek tagjai saját tartományában található felhasználók, csoportok és   számítógépek. A globális biztonsági csoport az erdő bármely tartományának      erőforrásaira kaphat jogosultságokat és engedélyeket.
  • Univerzális csoport (Universal Group) – Az univerzális hatókörű csoport tagjai a tartományfa vagy az erdő bármely tartományában lévő csoportok és fiókok lehetnek. Univerzális hatókörű csoportnak a tartományfa vagy az erdő bármely tartományában adható engedély. Az univerzális csoport csak legalább Windows 2000 – natív módban működő tartományban használható. Az ilyen csoportok tagjai a globális katalógusban tárolódnak.
 7. Soroljon fel 3 példát, amit csoportházirenddel be lehet állítani!
  • szoftvertelepítés
  • mappák átirányítása
  • szkriptek
  • biztonsági beállítások
  • IE karbantartása
  • felügyeleti sablonok
 8. Írja le a csoportházirend végrehajtásának sorrendjét.
  • Az operációs rendszer indulása közben elsőként a számítógépre vonatkozó      csoportházirend objektumok töltődnek le és értékelődnek ki. Ekkor történhet meg például a számítógéphez rendelt szoftverek telepítése is.
  • Ezután következik a számítógép számára megadott startup (indítási) szkript futása (mindkét említett folyamat befejeződik még a bejelentkezési ablak megjelenése előtt).
  • Következik a felhasználó bejelentkezése, természetesen eddig a pontig semmiféle felhasználói beállítás, szkript stb. érvényesítésére nincs lehetőség.
  • A bejelentkezés után érvényre jutnak a csoportházirend felhasználói beállításai, például a felhasználóhoz rendelt szoftverek telepítése.
  • Ezután fut le az a logon (bejelentkezési) szkript, amelyet a csoportházirend      segítségével rendeltünk a felhasználóhoz.
  • Végül lefut a felhasználói fiókhoz közvetlenül hozzárendelt logon szkript.
 9. Sorolja fel az alapértelmezett csoportházirend-objektumokat, illetve hogy kikre lesz
     érvényes.
  • A Default Domain Policy (Alapértelmezett tartományi házirend) a teljes
      tartományhoz tartozik, és az öröklődés révén a tartományba tartozó valamennyi felhasználóra és számítógépre (így a tartományvezérlőkre is) érvényes.
  • A Default Domain Controllers Policy (Alapértelmezett tartományvezérlői   házirend)atartományvezérlőkettartalmazóDomainControllers  (Tartományvezérlők) szervezeti egységhez tartozik, ezért csak a tartományvezérlőkre hat.
 10. Ügyfélgépek esetében mely paranccsal tudjuk frissíteni a csoportházirend
    érvényesülését, és miért lehet erre szükség?
    A"gpupdate", mert alapértelmezetten az ügyfélgépen csak 90 percenként történik
     automatikus frissítés