Fejlesztő és tesztelő eszközök (Development and testing tools)

Hagyományos szoftverfejlesztés technikái

A fejlődés dióhéjban :

 1. Ősidő: gépi kód közvetlen bevitele (konzolkapcsolókkal, késöbb lyukkártyán)
 2. Assembly nyelvek, assembler fordító, szövegszerkesztő a forráskód szerkesztéséhez.
 3. Magasszintű programnyelvek, compiler (fordító). A fordító dolga a programozási nyelven leírt programból gépi kódot előállítani. Procedurális programnyelveknél (mint pl. Pascal, C) ez viszonylag egyszerű folyamat.
 4. Kiegészítő eszközök: debugger (a programhibák felderítéséhez) , profiler (a szuk keresztmetszetek felderítéséhez), GUI (kezelői felület) tervezö. Mindez egyben: IDE (Integrated Development Environment)
 5. Legújabban: RAD (Rapid Application Development) eszközök. (Pl. VisualBasic, Delphi)

Kisebb szoftvertermékek előállításánál ma is a hagyományos út mentén készülnek a szoftverek.

Kulcsszavak: gépi kód , assembler , forráskód , debugger , GUI , IDE , RAD


Rendszertervezés megjelenése és elvei

A rendszerelmélet kifejezést LudwigvonBertalanffyLudwig von Bertalanffy magyar származású kanadai biológus vezette be a
tudományos irodalomba az ötvenes években, amikor megjelent „általános rendszerelmélet” (General System Theory) címu tanulmánya. A rendszerelmélet tárgya mindig a rendszer.

Fogalma:

 1. A rendszer egymással összefüggö tényezök szervezett együttese.
 2. Rendszer az egymással dinamikus kölcsönhatásban álló dolgok halmaza, amelynek, mint egésznek a viselkedése
  nem jellemzö az öt alkotó dolgok egyedi tulajdonságaira.
 3. A rendszer olyan rendszerrészekböl álló képzödmény, amelyben a rendszerrészek be-és kimenetekkel kapcsolódnak egymáshoz.

Rendszerfejlesztés szakaszai


Szoftvertervezés = rendszertervezés

Termék előállításához  technológiára (=adott termék gyártási eljárásainak összessége) van a szükség.

 

Célja: tervezési paramétereknek megfelelő terméket állítsunk elő
Szoftver rendszer.:  

Szoftvertervezés (Software Engineering)
A nagyméretű programok előállítására alkalmas szoftvertechnológiákkal foglalkozó mérnöki tudományág. Célja: a szoftverrendszerek költséghatékony előállítása
Rendszer egymással kölcsönösen kapcsolatban lévő komponenssel, jól átgondolt egy adott cél elérés érdekében együtt dolgozó együttese.

Szoftvertervezés – fiatal tudomány
1968 – „szoftverkrízis”

Gondok az informatikai rendszerfejlesztésben:

 


Szoftverfolyamat

Tevékenységek és kapcsolódó eredmények olyan sora, amely egy szoftvertermék  előállításához vezet. Szoftverfolyamat indulhat 0-ról. Gyakoribb, hogy alapról indul.
CASE – eszközök -  a szoftverfolyamat automatizálása
Computer Aided Software Engineering

  1. Szoftverspecifikáció: funkcionális  és nem funkcionális tulajdonságok leírása (sebesség, memória felhasználás, egyszerre hány felhasználót képes kiszolgálni, védett)
  2. Szoftvertervezés és implementáció
  3. Szoftvervalidáció – megmutatják ügyfél kívánságainak megfelelő-e
  4. Szoftverevolúció – megrendelő által változtatásokat könnyen végrehajtani

  Szoftverspecifikáció:

  A szoftver funkcionális és nem funkcionális tulajdonságait írja le.(nem funkcionális például a sw sebessége, memóriaigénye, védettsége) Követelmény dokumentum előállítása a cél.

  Szoftvertervezés és implementáció::

  implementáció = rendszer specifikációját futtatható rendszerré alakítják át
  tervezés + kódolás

   • Architektúrális tervezés (alrendszereket, köztük lévő kapcsolatok megnevezése)
   • Absztrakt specifikáció (alrendszerek szolgáltatásait leírjuk)
   • Interfész tervezés
   • Komponens tervezés (szolgáltatásokat helyezünk el, komponensek közötti kapcsolatok tervezése)
   • Adatszerkezet tervezése
   • Algoritmusok tervezése

   Szoftvervalidáció: Szoftvervizsgálat és tesztelés

   A felhasználó, megrendelő azt kapta-e amit akart?

   Szoftverevolúció:

    • korrigálni kell az eredeti rendszer hibáit
    • új követelmények beépítése
    • gépek, szervezetek (célok) megvalósítása – akár 90%-a is lehet a szoftver költségeknek


     

    A szoftverfolyamat modellje:

    Vízesés modell, Evolúciós modell, Boehm-féle spirális modell, ...

    Vízesés modell:

    Boehm-féle spirális modell:

     

     

     

    A szoftverfejlesztés életciklusa

    Egy emelkedo spirált képzeljetek ide:

    1. Az igény felmerülése
    2. Elemzés
    3. Strukturált tervezés
    4. Kódolás
    5. Termék kibocsátás
    6. Elemzés
    7. Hibajavítás vagy új termék igényének felmerülése

    Azért az látszik, hogy hiába a strukturált tervezés, a programkódot elöbb utóbb mindenképpen meg kell írni, ha muködö rendszert akarunk. Az strukturált módszertan és az azt támogató CASE eszközök azt biztosítják számunkra, hogy korrekt feladatspecifikáció fog rendelkezésre állni, illetöleg a program egyes - egyébként programozástechnikailag unalmas - részei automatikusan keletkeznek. így a programozó az érdemi problémára összpontosíthat, amely ráadásul elég kis, önmagukban könnyen áttekinthetö részekre lett szétszedve. A kódolás érdemi munkáját pedig valamilyen hagyományoshoz közeli módon (pl. RAD) végzi.

     


     

    Automatizált folyamattámogatás

     

    CASE eszközök

    Mi a CASE-eszköz?
    CASE = Computer Aided Software Engineering.
    A CASE-eszközök olyan szoftver rendszerek, amelyek a szoftver folyamat tevékenységeit támogatják, automatizálják. általában konkrét módszerekhez kapcsolódnak.
    Magas szintu CASE-eszközök:
    A szoftverfolyamat kezdeti lépéseit támogatják: elemzés, tervezés, modellezés, rendszer dokumentálás, jelentés-készítés, stb.
    Alacsony szintu CASE-eszközök:
    A szoftverfejlesztés késobbi tevékenységeit támogatják, mint kódszerkesztés (kódgenerálás!), kódelemzés, nyomkövetés tesztelés, stb.

    Egy 1979-es vizsgálat eredménye szerint a megkezdett programok fele elkészül, de sohasem használják, negyede el sem készül, negyede kerül végül használatba, de nagyobbrészben utólagos nagyobb mérvu átalakítás után.
    Akkori tapasztalatok szerint a hibajavítás a programozási idö 80 %-át teszi ki.
    Hosszú a "belövési ido": amíg a rendszert a felhasználó igényeinek megfelelö minöségben muködö állapotba hozzák.

     

    A CASE-eszközök szerepe

    Követelményspecifikáció során: grafikus rendszermodellek, üzleti és domain modellek
    Elemzés / tervezés során: adatszótár kezelése (a tervben található egyedek és kapcsolataik),
                                                          felhasználói interfész generálása egy grafikus interfész leírástól a terv          ellentmondás mentességgel vizsgálata
    Implementáció során:

    • automatikus kódgenerálás (Computer Aided Programming – CAD)
    • verziókezelés

    Szoftvervalidáció során:

    • automatikus teszteset – generálás
    • teszt kiértékelés, dokumentálás


    Szoftverevolúció során:

    • forráskód visszafejtés (reverse engineering),
    • régebbi verziójú programoknak automatikus újrafordítása az új verzióra


    Minden fázisban:

    • automatikus dokumentum generálás
    • projektmenedzsment támogatás (ütemezés, határidők figyelése, erőforrás kiosztás, kezelés) 40%
    • tervezői tevékenység --> kreatív gondolkodást igényel, csak a rutintevékenységek automatizáltak (MI használata)
    • csoportkommunikáció gyenge támogatása

    A CASE-eszközök csoportosítása

    • funkcionális
    • folyamat
    • integrációs

    Funkcionalitásuk alapján: tervező, szerkesztő, konfigurációkezelő, prototípuskészítő, nyelvi feldolgozó, tesztelő programkezelő, nyomkövető, dokumentációs és újratervezési
    Az eszközök által támogatott folyamat alapján
    Integrációs szempont szerint:

    • Eszköz (Tool): egy folyamatlépést támogatnak
    • Eszközkészletek (Toolkits): néhány folyamatlépést támogatnak
    • Környezetek (I-CASE Integrated Workbench): a szoftverfolyamat minden lépését támogatják, eszközök teljesen integráltak

    Néhány konkrét CASE-eszköz:
    iUML; Objectory; Paradigma Plus,Rationel Suite (IBM); ARIS;Forte ADE; Cool termékcsalád


    A jó szoftver!

    Minőség:

    gyors, hatékony, érhető, könnyen módosítható kód, kis válaszidő

    Követelmények:

    • termékkövetelmények

     - használhatóság
     - hatékonysági (teljesítmény, tárterület)
     - megbízhatósági
     - hordozhatósági

    • külső követelmények

     - együttműködési
     - etikai
     - törvényi (adatvédelmi, biztonsági)

    • terméktulajdonság

     - karbantarthatóság
     - üzembiztonság
     - hatékonyság
     - használhatóság – megcélzott felhasználónak ne kelljen indokolatlan erőfeszítést tennie a program használatához

    A szoftvertervezés főbb kihívásai:

    • Bizalom: weboldalak, webszolgáltatások, megbízhatóak legyenek, adattovábbítás, kezelés megoldott
    • Heterogenitás: különböző gépek, op. rendszerek, programozási nyelvek együttműködésének biztosítás
    • Szállítás: hagyományos fejlesztési technikák lassúak, nagy rendszerek gyors és megbízható előállítása

    Összegezve:

    Gyakorló kérdések

    Irodalom: Esztergár-Kiss Domokos: A szoftvertechnológia alapjai