Összetett adatszerkezetek (Tömbök)

 Tömbök

 • A tömb egy összetett adatstruktúra
 • Tetszőleges számú, előre meghatározott számú eleme van
 • Az elemek típusa azonos
 • A tömb lehet egy vagy többdimenziós, a dimenzió száma nem korlátozott. Az egydimenziós tömb = vektor!
  Kétdimenziós tömb = Táblázat (mátrix)!
 • Vannak olyan tömbök is melyek elemszáma nincs előre meghatározva, ezek a dinamikus tömbök.

Deklaráció:

Egydimenziós tömb

 • int[] iTomb; iTomb = new int[15];
 • int[] iTomb = new int[15];
 • string[] strSzoveg = new string[15]; // 15 elemű string tömb
 • double[] dTomb = new double[12]; // 12 elemű valós tömb
 • bool[] bTomb = new bool[23]; // 23 elemű logikai tömb
 • int[] iTomb = new int[3] {3,4,5};
 • string[] strSzoveg = new string[3] {“első”,”második”,”harmadik”};

Két dimenziós tömb (mátrix)

 • int[,] matrix = new int[3, 3];
 • int[,] matrix = new int[,]
  {
  {12, 23, 2},
  {13, 67, 52},
  {45, 55, 1}
  };

Fontosabb tulajdonságok és metódusok, programozási tételek:

 • index
 • hossz: length()
 • rendezés: sort()
 • maximum: max()
 • minimum: min()
 • Eldöntés
 • Kiválogatás

Feladatok (1 dimenziós tömb-vektor):

 1. feladat:Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt! Töltsd fel 1-től 10-ig számokkal! Írasd ki a tömb elemeit!
 2. feladat: Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt! Töltsd fel 10-től 1-ig számokkal! Írasd ki a tömb elemeit!
 3. feladat:Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt! Töltsd fel 2-vel kezdődően páros számokkal! Írasd ki a tömb elemeit!
 4. feladat: Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt!Töltsd fel 1-gyel kezdődően páratlan számokkal! Írasd ki a tömb elemeit!
 5. feladat:Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt!Töltsd fel minden elemét azzal a számmal, amit a felhasználótól kérsz be! Írasd ki a tömb elemeit!
 6. feladat: Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt! Töltsd fel azzal a számmal kezdődően, amit a felhasználótól kérsz be! Írasd ki a tömb elemeit!
 7. feladat:Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt!Töltsd fel azzal a számmal kezdődően, amit a felhasználótól kérsz be! Ügyelj arra, hogy csak az 5-tel osztható számokat használd!(Ha a bekért szám nem osztható 5-tel, akkor a program újra kérje be a számot!) Írasd ki a tömb elemeit!
 8. feladat: Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt! Töltsd fel azzal a számmal kezdődően, amit a felhasználótól kérsz be! Ügyelj arra, hogy csak az 5-tel vagy 6-tal osztható számokat használd!(Ha a bekért szám nem osztható 5-tel vagy 6-tal, akkor a program újra kérje be a számot!) Írasd ki a tömb elemeit!
 9. feladat:Deklarálj egy int típusú tízelemű tömböt! Töltsd fel azzal a számmal kezdődően, amit a felhasználótól kérsz be! Ügyelj arra, hogy csak az 5-tel és 6-tal osztható számokat használd! (Ha a bekért szám nem osztható 5-tel és 6-tal, akkor a program újra kérje be a számot!) Írasd ki a tömb elemeit!
 10. feladat: Az első kilenc feladatot valósítsd meg menüszerkezettel! A menü egy-egy részfeladat végrehajtódása után újra jelenjen meg! A menü tartalmazzon „Kilépés” opciót!
 11. Olvassunk be egész számokat 0 végjelig egy maximum 100 elemű tömbbe (a tömböt 100 eleműre deklaráljuk, de csak az elejéből használjunk annyi elemet, amennyit a felhasználó a nulla végjelig beír).
  - Írjuk ki a számokat a beolvasás sorrendjében.
  - Írjuk ki az elemek közül a legkisebbet és a legnagyobbat, tömbindexükkel együtt.
  - Írjuk ki az elemeket fordított sorrendben.


 12. Olvassunk be egész számokat egy 20 elemű tömbbe, majd kérjünk be egy egész számot. Keressük meg a tömbben az első ilyen egész számot, majd írjuk ki a tömbindexét. Ha a tömbben nincs ilyen szám, írjuk ki, hogy a beolvasott szám nincs a tömbben
 13. Állítsunk elő egy 50 elemű tömböt véletlen egész számokból (0-tól 9-ig terjedő számok legyenek).
  - Írjuk ki a kigenerált tömböt a képernyőre.
  - Számítsuk ki az elemek összegét és számtani középértékét.
  - Olvassunk be egy 0 és 9 közötti egész számot, majd határozzuk meg, hogy a tömbben ez a szám hányszor fordul elő.
 14.    Állítsunk elő egy 30 elemű tömböt véletlen egész számokból (0-tól 99-ig).
  - Írjuk ki a kigenerált tömböt a képernyőre.
  - Olvassunk be egy egész számot. Határozzuk meg, hogy a tömbben melyik számok vannak a legközelebb ehhez a beolvasott számhoz, majd írjuk ki az összes ilyen számot a tömbből a tömbindexükkel együtt. (A két szám közti különbség meghatározásához használjuk az abszolút érték funkciót, pl. abs(x–y) )
 15. Állítsunk elő egy 150 elemű tömböt véletlen egész számokból –999-től 999-ig. Rendezzük ezt a tömböt nagyság szerint növekvő sorrendben, majd írjuk ki a képernyőre.     A rendezésre a következő rendezési algoritmust használjuk (rendezés a legkisebb elem kiválasztásával):
  - kiválasztjuk a tömb 1.-150. elemei közül a legkisebbet, ezt kicseréljük a tömb 1. elemével (így a legkisebb szám a tömbben az első helyre került),
  - kiválasztjuk a tömb 2.-150. elemei közül a legkisebbet, ezt kicseréljük a tömb 2. elemével,
  - kiválasztjuk a tömb 3.-150. elemei közül a legkisebbet, ezt kicseréljük a tömb 3. elemével,
  - végül kiválasztjuk a tömb 149.-150. elemei közül a legkisebbet, ezt kicseréljük a tömb 149. elemével.

Feladatok (2 dimenziós tömb-Mátrix)

Egyszerű feladatok:

 1. Olvassunk be egy kétdimenziós tömböt, írjuk ki  és számítsuk ki az elemeinek az összegét.
 2. Hozzunk létre egy olyan kétdimenziós tömböt amelynek minden eleme egyenlő a saját indexeinek a szorzatával. Írjuk ki a tömböt.
 3. Határozzunk meg egy kétdimenziós tömb legnagyobb elemét. . Írjuk ki a tömböt.
 4. Határozzátok meg egy kétdimenziós tömb minden sorának az összegét. . Írjuk ki a tömböt.
 5. Határozzátok meg egy kétdimenziós tömb  minden sorának a maximumát. . Írjuk ki a tömböt.
 6. Számítsuk ki egy egész számokat tartalmazó kétdimenziós tömb azon páros elemeinek az összegét melynek mindkét indexe páros. Írjuk ki a tömböt.
 7. Készíts programot ami táblázatos formában elkészíti a szorzótáblát!
 8. Adott egy10x15-es (2 dimenziós) egészekből álló tömb.
  Töltsd fel az elemeket 1-500 közötti véletlen számokkal, majd írasd ki a tömb elemeit, 10 sorban, 15 oszlopban.
  Az egyes oszlopok 4 karakter szélesek legyenek. Számítsd ki az elemek átlagát.
  Írasd ki az átlagot és azokat az elemeket, amelyek nagyobbak az átlagnál.
 9. Adott egy 10×10-es (2 dimenziós) egészekből álló tömb.
  Töltsd fel az elemeket: 1. sor: 1-től 10, 2. sor:11-20…egészen 100-ig majd írasd ki a tömb elemeit, 10 sorban, 10 oszlopban.
  Az egyes oszlopok 3 karakter szélesek legyenek. Tükrözd a tömböt a függőleges felező vonalára. Így is írasd ki a tömböt.
 10. Tükrözd az előző feladat tömbjét növekvő illetve csökkenő átlóra

Gondolkodtató feladatok:

 1. Felderítő repüléseket végzünk egy tengeri terület felett. Párhuzamos útvonalakkal pásztázzuk a területet, mérjük a felszín tengerszint feletti magasságát. Ott tenger van, ahol a mérés eredménye 0, szárazföld felett az eredmény >0. Határozzuk meg, hány sziget van ezen a tengerszakaszon!
 2. Az előző feladat alapján határozzuk meg
  1. Összesen hány sziget van?
  2. Adjuk meg azt a szigetet, amelyiknek az átlagos tengerszint feletti magassága a legnagyobb!
  3. Melyik a legnagyobb területű sziget sziget?
  4. Állapítsuk meg hogy hány egyforma szélességű sziget van!
 3. Oldjuk meg az előző feladatot úgy, hogy a szigetek függőlegesen is kapcsolódhatnak.
   Itt 10 sziget van!
 4. Egy nyilvántartásban a személyekről négy adatot tartanak nyilván: magasság, szemszín, hajszín, életkor. Döntsük el, hogy van-e két olyan személy, akiket ez a nyilvántartás nem különböztet meg.
 5. Egy színház pénztárának nyilvántartása tartalmazza, hogy egy adott előadásra mely helyekre keltek már el jegyek. B(i,j) tömbelem az i. sor j. helyét jelenti a baloldalon, J(i,,j) ugyanezt a jobboldalon. A tömbelem értéke 1, ha az adott helyre szóló jegy már elkelt, 0 ha még szabad. Írjunk programot mely keres két szomszédos szabad helyet az adott előadásra.

Tartalom

2018. október
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031