Modellek

 

Hálózati modellek:

A modell a világ leírásának, megértésének az eszköze, a világra vonatkozó ismereteinknek kifejezője. A modell a valóságos rendszer egyszerűsített, annak vizsgálatunk szempontjából lényegi tulajdonságait kiemelő mása.
A modell segítségével:
megragadjuk a valóság egy részét, kiemeljük annak bizonyos aspektusait;
a valóságos jelenség lényegét változatlanul meghagyva, a jelenséget leegyszerűsítjük, s így lehetővé tesszük a jelenség kvantitatív (mennyiségi) tárgyalását;
rögzítjük és kifejezzük a valóságos jelenségekre vonatkozó ismereteinket.

Általános rétegmodell:

 

Réteg, protokoll,
Interface

Kommunikáció

 

 

OSI

TCP/IP