Felsőbb rétegek

 1. Mi a szállítási réteg feladata? Miért hasonlítjuk az adatkapcsolati réteghez?
  A szállítási réteg feladata a megbízható adatszállítás biztosítása a forráshoszt és a célhoszt között, függetlenül az alatta lévő rétegek kialakításától. A használt protokollok sok esetben hasonlítanak az adatkapcsolati réteg protokolljaira, de itt az IMP-ket összekötő fizikai csatornát a két hoszt közötti teljes alhálózat jelenti. 
 2. Hogyan osztályozzuk a hálózati szolgálatokat minőségük alapján?
 3. Milyen megoldások vannak a csomagtovábbítás hibáinak a kezelésére?
 4. Mi a viszonyréteg feladata?
  A viszonyréteg a szállítási réteg felhasználásával szolgálatokat nyújt a felette lévő megjelenítési rétegnek. A fő funkciója az, hogy lehetőséget biztosítson a viszonyt használóknak a viszonyokon keresztüli adatcserére. Fontos feladata még a párbeszédes kapcsolatok kezelése.
 5. Mi a megjelenítési réteg feladata?
  A megjelenítési réteg felelős az információ megjelenítéséért és egységes értelmezéséért, feladata a szállított információ jelentéséhez kapcsolódik: az adatábrázoláshoz, adattömörítéshez és a hálózati biztonsághoz és védelemhez. 
 6. Milyen problémák léphetnek fel az adatábrázolással kapcsolatosan a hálózatokon?
 7.  Ismertessen néhány tömörítési eljárást! Mi a darabszám kódolás? Mi a mintahelyettesítés? Mi a sorozathossz kódolás?
 8. Mi a statisztikai kódolás? Mi a relatív kódolás?
 9. Ismertessen néhány helyettesítéses rejtjelezési megoldást!
 10. Mi a felcserélési és helyettesítéses rejtjelezés közti alapvető különbség?
  A helyettesítéses rejtjelezések és kódolások a nyílt szöveg szimbólumainak sorrendjét változatlanul hagyják, csak álcázzák. A felcseréléses rejtjelezések a betűk sorrendjét változtatják, de nem álcázzák. 
 11. Mi az a DES?
  A DES (Data Encryption Standard) számítógépes adattitkosítási szabvány. A DES módszer lényegében egy 64 bites nyílt szöveget 64 bites titkosított szöveggé alakít egy 56 bites titkosítási kulcs segítségével. Bináris elemek esetén a felcserélések és helyettesítések egyszerű áramkörök segítségével valósíthatók meg. 
 12. Milyen digitális áramköri elemekkel lehet egy bitcsoport felcserélését és helyettesítését megoldani?
  A felcseréléseket a P doboz végzi, ami nem más, mint egy 8 bemenetű és 8 kimenetű áramkör, egy bemenő paraméter által meghatározott össze-vissza kötött ki- és bemenetekkel, azaz a bemeneti 8 bit felcserélésével állítja elő a 8 bites kimenetet. A helyettesítést az S doboz végzi, ez a doboz a bemenetére adott 3 bit nyílt szöveget alakítja át 3 bit titkos szöveggé. 
 13. Hogyan működik a nyilvános kulcsú titkosítás algoritmusa?
  A nyilvános kulcsú rejtjelezésnél mindenki két, egymással szorosan összefüggő kulccsal rendelkezik. Az egyik kulcs nyilvános, azaz mindenki által hozzáférhető, míg a másik titkos. Egy nyilvános kulccsal bárki kódolhat üzeneteket. Ezeket a fogadó a saját titkos kulcsával tudja csak kibontani. Más nem, hiszen a titkos kulccsal senki más nem rendelkezik. 
 14. Mi az a PGP?
  A PGP (Pretty Good Privacy) a nyilvános kulcsú titkosítás algoritmusán alapuló számítógépes rendszer. 
 15. Mi a nyilvános kulcsú aláírás módszere?
  A küldő saját titkos kulcsával "aláírja" az üzenetet. Az aláírás eredetiségét bárki ellenőrizheti az illető nyilvános kulcsának felhasználásával. 
 16. Mi az alkalmazási réteg feladata?
  Az alkalmazási réteg feladata a felhasználó és a felhasználói programok számára a hálózati szolgáltatásokat biztosító illesztés biztosítása.