Mi a kommunikáció?

A szó eredete szerint:

Ma:

A kommunikáció fajtái:

Az emberi kommunikáció típusai:

I. A kommunikációban résztvevő személyek száma szerint:

II. A közlő szándéka szerint:

  1. szándékos (tudatos)

  2. nem szándékos (ösztönös)

III. Az alkalmazott jelrendszer szerint:

  1. verbális: a természetes emberi nyelv jelrendszerét használja

  2. nem verbális: nyelven kívüli jelrendszert használ (testbeszéd,képzőművészet)

 

IV. A közölt információ természetét és a befogadóra tett hatását tekintve:

  1. kognitív (gondolkodásra ható)

  2. affektív-emocionális (érzelmekre ható)

V. A kommunikáló felek egymáshoz való viszonya szerint:

  1. közvetlen (szemtől szembe)

  2. közvetett (a feladó és a vevő térben és/vagy időben távol vannak)

VI. A visszacsatolás megléte, ill. hiánya szerint:

  1. egyoldalú (aszimmetrikus): az adás folyamatos, de nincs visszacsatolás

  2. kölcsönös (szimmetrikus): van visszacsatolás, a feladó és a vevő szerepe folyamatosan változik

VII. A kommunikáció különböző társadalmi szférákban elfoglalt helye szerint:

  1. magánkommunikáció

  2. nyilvános kommunikáció

VIII. A kommunikáló felek közötti kapcsolat jellege szerint:

  1. személyes kommunikáció

  2. tömegkommunikáció

IX. A szervezettség foka szerint:

  1. intézményes kommunikáció

  2. nem intézményes kommunikáció

X. A valóság tükrözésének formája szerint:

  1. mindennapi kommunikáció (bevásárlás, orvosi rendelés, munkahely)

  2. tudományos kommunikáció (szakdolgozat, tudományos előadás)

  3. esztétikai kommunikáció (műalkotás)

A kommunikáció főbb jellemzői

 

A kommunikációhoz az alábbi fő elemek szükségesek:

  1. adó - a jelek továbbítására szolgáló berendezés, az információforrás helyén
  2. vevő - a jelek vételére szolgáló berendezés, azon a helyen, ahol szükség van a küldött információra
  3. összeköttetés - az adó és a vevő közti közeg, amely átviszi, közvetíti az üzenetet

 

Kommunikáció technikai fejlődése:

Kulcsszavak:

 

Kérdések: