Utasítások végrehajtása

Egy utasítás végrehajtása:

1. lépés: Utasítás előkészítés vagy lehívás. Ebben a fázisban a processzor az utasításszámláló (PC) tartalma alapján kikeresi a főtárból az utasítást és átviszi a vezérlőegység utasításregiszterébe (IR).

2. lépés: Az utasításszámláló regiszter tartalmának növelése. Az utasításszámláló regiszterhez hardveráramköri úton hozzáadásra kerül az aktuálisan végrehajtandó utasítás hossza, így az most már a következő végrehajtandó utasítás címét fogja tartalmazni.

3. lépés: Az utasítás dekódolása, műveleti kód és az utasításszerkezet értelmezése, az utasításban lévő operandusok címének számítása.

4. lépés: A művelet végrehajtásához szükséges adatok kiolvasása a főtárból, előkészítése a végrehajtáshoz.

5. lépés: A műveleti kód alapján értelmezett művelet végrehajtása az előkészített operandusokkal. (Vezérlésátadó utasítás esetén ebben a lépésben a következő utasítás címét írja be a processzor az utasításszámláló regiszterbe.)

6. lépés: A művelet eredményét a processzor beírja az utasításban előírt tárolóhelyre.

Soros utasítás végrehajtás: animáció

Műveleti vezérlés : animáció

Neumann-elvek

  1. Soros utasításvégrehajtás (az utasítások végrehajtása időben egymás után történik. Ellentéte a párhuzamos utasításvégrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható)
  2. Kettes (bináris) számrendszer használata
  3. Belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására
  4. Teljesen elektronikus működés
  5. Széles körű felhasználhatóság
  6. Központi vezérlőegység alkalmazása