C
S
S
--
C
S
S
--
C
S
S

Stílus # 1
Stílus # 2
Nincs stíluslap

CSS ismeretek, röviden, érettségi felkészüléshez

Bevezetés

Érettségi követelmények:

HTML:
Tudjon használni egy HTML-szerkesztő programot. Ismerje a HTML-dokumentumok szerkezetét, tudja alkalmazni a felsorolt tageket és a hozzájuk tartozó fontosabb jellemzőket:
 <!--...-->,<!DOCTYPE>, <a>, <b>, <body>, <br>, <dd>, <div>, <dl>, <dt>,
<fieldset>, <footer>, <form>, <h1>-<h6>, <head>,
<header>, <hr>, <html>, <i>, <iframe>, <img>,
<input>, <label> <li>, <link>, <meta>, <nav>, <ol>,
<option>, <p>, <script>, <section>, <select>, <span>, <strong>, <style>, <sub>, <sup>, <table>, <td>, <textarea>, <th>, <title>, <tr>, <u>, <ul>.
Ismerje a statikus HTML oldalak létrehozását, hivatkozások és képek beillesztését, táblázatok készítésére.
CSS:
Tudja a stílusok és stíluslapok (CSS) szerepét.
Ismerje a CSS leírók általános alakját, tudjon stíluslapokat (CSS) készíteni, módosítani a HTML oldalak formázásához.
Ismerje és tudja alkalmazni a következő CSS szelektorokat: elem, id, class, csoport, :hover, :link, :visited, :active.
Ismerje és tudja alkalmazni a felsorolt CSS jellemzőket:
background-attachment, background-color, background-image, background-position, backgroundrepeat,
border*, bottom, clear, color, cursor, display, float, font, font-family, font-size, font-stretch, fontstyle,
*height, left, letter-spacing, line-height, liststyle*, margin*, opacity, overflow, padding*, position, right, text-align, text-decoration, text-justify, texttransform, top, vertical-align, visibility, *width, z-index,