Programozási tételek

Csere
Adott két változó, a és b. Cseréljük fel az értékeiket.

temp=a;
a=b;
b=temp;

Megszámlálás Hány, adott feltételt teljesítő eleme van egy adott "n" elemű "t" tömbnek?

db=0;
for (int i=0;i<n;i++)
if (t[i]>5)
db++;

 

Összegzés

Mennyi az előző tömb elemeinek összege?
sum=0;
for (int i=0;i<n;i++)
sum=sum+t[i];

Feltételes összegzés

Csak adott (>5) feltételt teljesítő elemek összegét számoljuk ki!
sum=0;
for (int i=0;i<n;i++)
if (t[i]>5)
sum=sum+t[i];

Feladatok:

1. feladat: Deklarálj egy int típusú százelemű tömböt! Töltsd fel véletlen számokkal! A legkisebb lehetséges szám az egy legyen, a legnagyobb pedig a száz. Írasd ki a tömb elemeit tízelemű sorokban!
2. feladat:  Számold ki és írasd ki a tömb elemeinek összegét és átlagát!
3. feladat: Kérj be a felhasználótól egy számot! Ha ez a szám nem egy és száz közé esik, tájékoztasd róla és kérd be a számot újra! Számold meg és írasd ki, hogy a helyesen megadott szám hányszor szerepel a tömbben!
4. feladat:  Kérj be a felhasználótól egy számot! Ha ez a szám nem egy és száz közé esik, tájékoztasd róla és kérd be a számot újra!
Válogasd ki és írasd ki, hogy a helyesen megadott számnál mely számok kisebbek a tömbben! (Egy szám többször is kiíratásra kerülhet!)
5. feladat:  Kérj be a felhasználótól egy számot! Ha ez a szám nem egy és száz közé esik, tájékoztasd róla és kérd be a számot újra!
Döntsd el és írasd ki, hogy a helyesen megadott szerepel-e a tömbben!
6. feladat: Keresd meg és írasd ki a tömb legkisebb elemét!
7. feladat: Valósítsd meg az előző részfeladatok menürendszerét a szokott módon!

 Megvalósítás: program

Menü

static void Main(string[] args)
{

bool done = false;
do
{

Console.WriteLine("Válaszz az alábbiak közül:");
Console.WriteLine("\t1 -- Tömb");
Console.WriteLine("\t2 -- Összeg és átlag!");
Console.WriteLine("\t3 -- Megszámlálás tétele!");
Console.WriteLine("\t4 -- Kiválogatás");
Console.Write("A választott szám + ENTER! (Kilépés: 0): ");
string strValasztas = Console.ReadLine();
int iEzkell;
try

{
iEzkell = int.Parse(strValasztas);
}
catch (FormatException)
{
Console.WriteLine("\r\nNa...?\n");
continue;
}

Console.WriteLine("A választásod " + iEzkell);
switch (iEzkell)
{

case 0: done = true; break;
case 1: tomb(); break;
case 2: atlag(); break;
case 3: darab(); ; break;
case 4: kivalogat(); break;
default:
Console.WriteLine("Ilyen számot nem választhatsz!: {0}\n", iEzkell);
continue;

}
Console.WriteLine();

} while (!done);
Console.WriteLine("\nViszlát!");

}

tömb feltöltése

static void tomb()
{

Console.WriteLine("100 elemű tömb, véletlen számokkal feltöltve!");

Random r = new Random ();

for (int i = 0; i < tombocske.Length-1; i++)
{
int szam = r.Next(1, 100);
tombocske[i] = szam;
}

for (int i = 0; i <= tombocske.Length-1; i++)
{
Console.Write(tombocske[i]+"\t" );
if (i%10==0)
Console .Write("\n");
}
Console.ReadLine();
}

átlag

static void atlag()
{
int i;
Console.WriteLine("100 elemű tömb, összege és átlaga!");
int summa = 0;
for (i = 0; i < tombocske.Length; i++)
{
summa = summa + tombocske[i];
}
int atlag = summa / i;
Console.WriteLine("A tömb összege: "+ summa );
Console.WriteLine("A tömb átlaga: " + atlag );

Console.ReadLine();
}

megszámlálás

static void darab()
{
int i, db=0;
Console.WriteLine("Bekért szám (1-100) hányszor található meg a tömbben?");
Console .Write ("Add meg akeresett értéket!");
int ertek = Convert.ToInt32(Console.ReadLine ());
while (ertek < 1 || ertek > 100)
{
Console.WriteLine("Add meg a keresett értéket 1 és 100 között!");
ertek = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
for (i = 0; i < tombocske.Length; i++)
{
if(tombocske [i]==ertek )
db++;
}
Console.WriteLine("A keresett érték darabszáma a tömbben: " + db);

Console.ReadLine();
}

kiválogatás

static void kivalogat()
{
int i;
Console.WriteLine("A bekért számnál mely számok kisebbek a tömbben?");
Console.Write("Add meg akeresett értéket!");
int ertek = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
while (ertek < 1 || ertek > 100)
{
Console.WriteLine("Add meg a keresett értéket 1 és 100 között!");
ertek = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
for (i = 0; i < tombocske.Length; i++)
{
if (tombocske[i] < ertek)
Console.WriteLine(tombocske [i]);
}
bool van = false;// gyorsabb keresés
i = 0;
while (!van && i < tombocske.Length)
{
van = tombocske[i] < ertek;
i++;
Console.WriteLine(tombocske[i]);
}

Console.ReadLine();
}