Két dimenziós tömbök

Deklaráció:


 
using System;
class Program
{
static public void Main()
{
int[,] matrix = new int[3, 3];
Random r = new Random();
for (int i = 0; i < matrix.GetLength(0); ++i)// sorok
{
for (int j = 0; j < matrix.GetLength(1); ++j)// oszlopok
{
matrix[i, j] = r.Next(1,20);
Console.Write(matrix[i, j]+"\t");
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}

Két dimenziós tömb deklaráció, feltöltés, bejárás.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
{
int[,] tomb1 = new int[10, 15];
int i, j;
Random veletlen1 = new Random();
for (i = 0; i < 10; i++)
for (j = 0; j < 15; j++)
tomb1[i, j] = veletlen1.Next(1, 500);
Console.WriteLine("A 10x10-es tömb elemei:");
for (i = 0; i < 10; i++)
{
for (j = 0; j < 15; j++)
Console.Write("{0,4}", tomb1[i, j]);
Console.WriteLine();
}
double atlag = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)
for (j = 0; j < 15; j++)
atlag = atlag + tomb1[i, j];
atlag = atlag / 100;
Console.WriteLine("A tömb elemeinek átlaga= " + atlag);
Console.WriteLine("Az átlagnál nagyobbak= ");
for (i = 0; i < 10; i++)
for (j = 0; j < 15; j++)
if (tomb1[i, j] > atlag)
Console.Write(tomb1[i, j] + " ");
Console.ReadLine();
}
}
}
}


10x15-es (2 dimenziós) egészekből álló tömb.
Töltse fel az elemeket 1-500 közötti véletlen számokkal.
Majd írassa ki a tömb elemeit, 10 sorban, 15 oszlopban.
Az egyes oszlopok 4 karakter szélesek legyenek.
Majd számítsa ki az elemek átlagát.
Írassa ki az átlagot és azokat az elemeket, amelyek nagyobbak az átlagnál.

int[,] tomb1 = new int[10, 10];
int i, j;
for (i = 0; i < 10; i++)
for (j = 0; j < 10; j++)
tomb1[i, j] = i * 10 + j + 1;
Console.WriteLine("A 10x10-es tömb elemei:");
for (i = 0; i < 10; i++)
{
for (j = 0; j < 10; j++)
Console.Write("{0,3}", tomb1[i, j]);
Console.WriteLine();
}
Console.ReadLine();
int cs;
for (i = 0; i < 10; i++)
for (j = 0; j < 5; j++)
{
cs = tomb1[i, j];
tomb1[i, j] = tomb1[i, 9 - j];
tomb1[i, 9 - j] = cs;
}
Console.WriteLine("A 10x10-es tükrözött tömb elemei:");
for (i = 0; i < 10; i++)
{
for (j = 0; j < 10; j++)
Console.Write("{0,3}", tomb1[i, j]);
Console.WriteLine();
}
Console.ReadLine();

Készíts egy 10x10-es (2 dimenziós) egészekből álló tömböt.
Töltsd fel az elemeket: 1. sor: 1-től 10, 2. sor:11-20…egészen 100-ig
Majd írassd ki a tömb elemeit, 10 sorban, 10 oszlopban.
Az egyes oszlopok 3 karakter szélesek legyenek.
Tükrözd a tömböt a függőleges felező vonalára.
Így is írasd ki a tömböt.

Készíts programot ami táblázatos formában elkészíti a szorzótáblát!
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorló feladatok:

  1. Olvassunk be egy kétdimenziós tömböt, írjuk ki  és számítsuk ki az elemeinek az összegét.
  2. Hozzunk létre egy olyan kétdimenziós tömböt amelynek minden eleme egyenlő a saját indexeinek a szorzatával. Írjuk ki a tömböt.
  3. Határozzunk meg egy kétdimenziós tömb legnagyobb elemét. . Írjuk ki a tömböt.
  4. Határozzátok meg egy kétdimenziós tömb minden sorának az összegét. . Írjuk ki a tömböt.
  5. Határozzátok meg egy kétdimenziós tömb  minden sorának a maximumát. . Írjuk ki a tömböt.
  6. Számítsuk ki egy egész számokat tartalmazó kétdimenziós tömb azon páros elemeinek az összegét melynek mindkét indexe páros. Írjuk ki a tömböt.