Vezérlési szerkezetek, elágazások, (if, else, switch-case)

 

Elágazások

   
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (x == 10) //Ha x == 10
{
Console.WriteLine("X == 10");
}
Console.ReadKey();
}
}

IF

Ha "10" -es számot gépelünk akkor jelzi a program.

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int szam;
szam = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (szam % 2 == 0)
Console.WriteLine("A szám páros");
else
Console.WriteLine(" A szám páratlan");
Console.ReadKey();
} }
A deklarálás után bekérünk a egy számot. Mivel ez karaktersorozat, így egész számmá kell konvertálni. Az if utasítás egyszerő logikai feltételt tartalmaz. A % jel a
maradékképzés operátora, a szam % 2 megadja a szam nevő változó értékének
kettes maradékát. Ez páros szám esetén 0, így ezt vizsgáljuk. A logikai egyenlıség
reláció operátora a == karakterekkel jelöljük. Ne próbáljuk meg az érétékadás =
jelével helyettesíteni.
double a, b, c, d;
double x1, x2;
a = double.Parse(Console.ReadLine());
if (a == 0)
{
Console.WriteLine("Így nem másodfokú az egyenlet!");
}
else
{
b = double.Parse(Console.ReadLine());
c = double.Parse(Console.ReadLine());
d = b * b - 4 * a * c;
if (d < 0)
Console.WriteLine("Nincs valós megoldás");
else
{
x1 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
x2 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
Console.WriteLine("X1 = {0} X2 = {1} ", x1, x2);
}
}
Console.ReadLine();

IF

Másodfokú egyenlet megoldása.

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
{
int x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (x == 10)
{
Console.WriteLine("X == 10");
}
else //De ha nem annyi
{
Console.WriteLine("X nem 10!");
}
Console.ReadKey();
}
}
}
IF-ELSE
int x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (x == 10) //Ha x == 10
{
Console.WriteLine("X == 10");
}
else if (x == 11) //Vagy x == 11
{
Console.WriteLine("X == 11");
}
else if (x == 12) //Vagy x == 12
{
Console.WriteLine("X == 12");
}
else //De ha nem annyi
{
Console.WriteLine("X nem egyenlo 10;11;12-vel sem!");
}
Console.ReadKey();
ELSE-IF
static void Main(string[] args)
{
int x = 10;
switch(x)
{
case 10:Console.WriteLine("X == 10");break;
case 11:Console.WriteLine("X == 11");break;
case 12:Console.WriteLine("X == 12");break;
default:
Console.WriteLine("Default");
break;
}
Console.ReadKey();
}
SWITCH-CASE
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int ev = int.Parse(Console .ReadLine ());
if (ev >= 0)
{
if (ev % 4 == 0 && (ev % 100 != 0 || ev % 400 == 0))
{
Console .WriteLine ( "Szökőév!");
}
else
{
Console .WriteLine ("Nem szökőév!");
} }
else
{
Console .WriteLine ("Hibás évszám!");
} }}}

Adj meg egy évszámot a program kiszámolja, hogy szökőév-e?

"Consol" üzemmódban old meg a feladatot!

public Form1()
{
InitializeComponent();
}private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "")
{
int ev = int.Parse(textBox1.Text);
if (ev >= 0)
{
if (ev % 4 == 0 && (ev % 100 != 0 || ev % 400 == 0))
{
label2.Text = "Szökőév!";
}
else
{
label2.Text = "Nem szökőév!";
} }
else
{
MessageBox.Show("Hibás évszám!");
} }
else
{
MessageBox.Show("Nem adtál meg évszámot!");
} }}

Szökőév feladat grafikus megoldása