Vezérlési szerkezetek, elágazások, (if, else, switch-case)

 

Ciklusok

A ciklusok olyan programvezérlési szerkezetek, ahol a program bizonyos szakaszát (sorait)
többször is végrehajthatjuk. Ezt a szakaszt ciklus magnak nevezzük.

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{ {
for(int i = 0;i < 10;++i)
{
Console.WriteLine("X == {0}", i);
}
Console.ReadKey();
}}}}
FOR ciklus
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
{
int i = 0; //kezd$érték
while(i < 10) //ciklusfeltétel
{
Console.WriteLine("I == {0}", i);
++i; //ciklusváltozó növelése
}
Console.ReadKey();
}}}}
WHILE elöltesztelő

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int i = 0;
do
{
Console.WriteLine("i értéke: {0}", i); ++i;
}
while (i < 10);
Console.ReadKey();
}
}
}

DO-WHILE hátultesztelő

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string str = "Eb ura fakó.";
foreach (char ch in str)
{
Console.Write(ch+"-");

}
Console.ReadKey();
}
}
}

FOREACH

Írass ki egy tetszőleges stringet karakterenként, úgy hogy kötőjel van a karakterek között.

   
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int szam,i;
szam = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
for (i=100; i>=szam ; i-- )
if (i % szam == 0)
Console.WriteLine("i értéke: {0}",i);
Console.ReadLine();
}
}
}
Írassuk ki a képernyőre egy szám összes közös többszörösét, amelyek nem nagyobbak, mint 100, csökkenő sorrendben! A számot kérjük be billentyőzetről!

int szam,i,db=0;
szam = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
for (i=1; i<=szam ; i++ )
if (szam%i==0) db++;
Console.WriteLine(”A(z) {0} szám osztóinak száma:
{1}.”,szam,db);

Határozzuk meg egy szám osztóinak számát! A számot
kérjük be billentyőzetrıl!
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Left = 0;
this.Top = 0;
int kepszel = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - this.Width;
int kepmag = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height - this.Height;
for (this.Left = 0; this.Left < kepszel; this.Left++) { }
for (this.Left = kepszel; this.Left > 0; this.Left--) { }
}

Készíts windows-os alkalmazást ami egy formot mozgat a képernyő felső szélén.

Demo:

this.Left = 0;
this.Top = 0;
int kepszel = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - this.Width;
int kepmag = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height - this.Height;
while (this.Top < kepmag && this .Left < kepszel )
{
this.Top++;
this.Left++;
}
while (this.Left > 0)
{
this.Left--;
}
while (this.Top > 0)
{
this.Top--;
}

Készíts windows-os alkalmazást ami egy formot mozgat háromszög alakban a képernyő bal szélén.

Demo:

this.Left = 0;
this.Top = 0;

int kepszel = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - this.Width;
int kepmag = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height - this.Height;
for (this.Left = 0; this.Left < kepszel; this.Left++) { }
for (this.Top = 0; this.Top < kepmag; this.Top++) { }
for (this.Left = kepszel; this.Left > 0; this.Left--) { }
for (this.Top = kepmag; this.Top > 0; this.Top--) { }

Készíts windows-os alkalmazást ami egy formot mozgat körben a képernyőn.

Demo:

this.Left = 0;
this.Top = 0;
for (int i = 1; i <= 7; i++ )
{
int kepszel = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width - this.Width*i;
int kepmag = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height - this.Height*i;
for (this.Left = 0; this.Left < kepszel; this.Left++) { }
for (this.Top = 0; this.Top < kepmag; this.Top++) { }
for (this.Left = kepszel; this.Left > 0; this.Left--) { }
for (this.Top = kepmag; this.Top > 0; this.Top--) { }
}

Készíts windows-os alkalmazást ami egy formot mozgat körben a képernyőn.

Demo:

{
// Kamatláb maximális értéke.
int maximumInterest = 50;

// Kezdőtőke bekéése.
Console.Write("Add meg a tőkét!: ");
string principalInput = Console.ReadLine();
decimal principal = Convert.ToDecimal(principalInput);

// Ha a tőke negatív...
if (principal < 0)
{
//...akkor hibaüzenet...
Console.WriteLine("A tőke nem lehet negatív!");
}
else
{
// ...különben beolvassuk a kamatlábat.
Console.Write("Kérem a kamatlábat: ");
string interestInput = Console.ReadLine();
decimal interest = Convert.ToDecimal(interestInput);

// Ha a kamazláb túl nagy vagy negatív...
if (interest < 0 || interest > maximumInterest)
{
// ...hibaüzenet.
Console.WriteLine("Kamatláb nem lehet negatív " +
"vagy nagyobb mint " + maximumInterest);
interest = 0;
}
else
{
// Tőke és kamatláb is helyes ...
// bekérhetjük az évek számát.
Console.Write("Add meg az évek számát: ");
string durationInput = Console.ReadLine();
int duration = Convert.ToInt32(durationInput);

// bemenet ellenőrzése.
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Tőke = " + principal);
Console.WriteLine("Kamatláb = " + interest + "%");
Console.WriteLine("Futamidő = " + duration + " év");
Console.WriteLine();

// Ciklus a megadott éveken keresztül.
int year = 1;
while (year <= duration)
{
// A kamatoztatott töke összegének számítása.
decimal interestPaid;
interestPaid = principal * (interest / 100);

// Az új tőke számítása
// kamatot hozzáadjuk az előző évi tőkéhez.
principal = principal + interestPaid;

// kerekítés
principal = decimal.Round(principal, 2);

// Eredmény megjelenítése.
Console.WriteLine(year + "-" + principal);

// Tovább a következő évre.
year = year + 1;
}
}
}

Console.WriteLine("\nNyomj ENTER-t!...");
Console.Read();
}

Készíts consol-os alkalmazást ami egy megadott tgőke kamatait számoljai ki adott futamidő alatt.

Demo: