Gyakorló feladatok

 

  • Adjon össze 5 darab, billentyűzetről bekért számot, majd írassa ki a számokat és az eredményt !
  • Adjon össze 5 darab, 1 és 100 közé eső véletlen számot, majd írassa ki a számokat és az eredményt !
  • Adjon össze 10 darab,  READ – DATA utasítás párral megadott számot, majd írassa ki a számokat és az eredményt !
  • Adjon össze 10 darab, tömbben tárolt egész számot. A tömböt először töltse fel 0 és 20 közé eső véletlen számmal !
  • Számítsa és írassa ki az előző 4 feladat számainak átlagát !
  • Számítsa és írassa ki az előző feladat átlag értékei és az egyes számok közötti eltéréseket !
  • Halmozzon billentyűzetről bekért 20 és 30 közé eső számokat mindaddig, amíg összegük éppen
   átlépi a 300 –at !
  • Halmozzon 0 és 30 közé eső véletlen egész számokat mindaddig, amíg összegük >=  1000 !
  • Számlálja meg és írassa ki az előző feladatokban, hányszor történt halmozás !
  • Halmozzon 10 és 20 közé eső számokat mindaddig, amíg összegük <=  100 !
  • Halmozza a 0 és egy előzőleg inputról bekért pozitív értékhatár közötti, 3-mal osztható számokat !
  • Hányszor vonható ki egy  pozitív input szám és 0 közötti intervallumban a 3 ?
  • Hányszor vonható ki egy  input szám1 > input szám2  intervallumban az 5 ?
  • Hányszor vonható ki egy  input szám2 > input szám3 intervallumban az input szám1 ?
  • Halmozza egy inputról bekért alsó és felső határ közötti, páros számokat !
  • Állapítsa meg egy input egész számról, hogy 1 és önmagán kívül milyen számokkal osztható !
  • Válassza ki 6 billentyűzetről bevitt számból a legnagyobbat és legkisebbet, majd írassa ki a számokat és a kiválasztott értékeket !
  • Állapítsa meg és írassa ki, hogy egy 10 elemű véletlen számokat tartalmazó tömb legnagyobb
   eleme hányszorosa a legkisebbnek !
  • Állapítsa meg, hogy egy tetszőleges elemszámú sorozatnak van-e azonos értékű eleme !
  • Számítsa ki egy tetszőleges elemszámú sorozat átlagát !
  • Számítsa ki és tárolja el egy tömbben az előző feladat elemeinek és az átlaguk közötti eltérést !
  • Határozza meg, hogy 7 –nek hányadik hatványa lépi át éppen az 1000-es értékhatárt !
  • Állapítsa meg 10 darab véletlen egész szám páros szám db / páratlan szám db arányát !
  • Állapítsa meg inputról megadott darabszámú véletlen egész szám párosszám db / páratlanszám db arányát !
  • Állapítsa meg egy input számról, hogy kisebb / nagyobb / egyenlő –e egy véletlen számnál !
  • Állapítsa meg egy 1 és 100 közé eső véletlen egész számról, hogy melyik 10 –es intervallumba
   tartozik !
  • Számolja ki egy input max. 100 és egy 0 és 100 közé eső véletlen szám különbségét, majd az eredménytől függően hajtsa végre a következő utasításokat: ha = 0  kiírás: "Nulla",  ha 1 50  közötti szorozza 2 –vel; ha 50 és 100 közötti ossza 2 –vel; egyébként írja ki "HIBA" !
  • Írjon programot Utónevek felvitelére, és csak akkor fogadjon el egy bevitelt, ha az létezik egy N elemű tömbben !
  • Írjon adatbeviteli programot inputról meghatározott darabszámú adat bevitelére !
  • Írjon programot a 6-os lottó számainak kiválasztására !
  • Írjon adatbeviteli programot, amellyel addig dolgozik, amíg egy adott karaktert nem ír be az input helyett !
  • Írjon programot az 5-ös lottó számainak kiválasztására és a kiválasztott számok növekvő sorrendbe rendezésére !
  • Írjon programot, amely egyszerre több lottószelvény kitöltéséhez generál számokat !