Ellenőrző kérdések gyűjteménye

 

Értelmezze a Hardver, Szoftver fogalmát és funkcióját !
Nevezze meg hierarchiájuk sorrendjében a számítógépes szoftvereket !
Ismertesse a BIOS jelentését, funkcióit !
Ismertesse az Operációs Rendszer funkcióit, nevezzen meg néhányat !
Ismertesse a Fejlesztő szoftverek funkcióit és csoportjait, néhány megnevezésével !
Ismertesse az Alkalmazói szoftverek funkcióit és jellemző típusait !
Ismertesse az Egyedi szoftver jellemzőit !
Ismertesse az Kereskedelmi szoftver jellemzőit !
Ismertesse az Keret szoftver jellemzőit !
Ismertesse az Feldolgozó szoftver jellemzőit !
Mit ért Utility vagy Tools program alatt ?
Mit mond ki Neumann János Tárolt program elve ?

Értelmezze a Program, Programozás, Programozó és Programozási nyelv fogalmakat !
Mit ért Felhasználói rendszer alatt ?
Ismertesse a programozás folyamatát !
Mit jelent a "source programme", "object programme" és "compiler" kifejezés ?

Melyek a programozási nyelvek fő csoportjai ?
Mit nevezünk Gépi nyelvnek ?
Ismertesse az "assembly" nyelvek jellemzőit !
Mit nevezünk Feladat orientált programnyelvnek ? Mondjon példát !
Mit nevezünk Interpreter típusú programnyelvnek ? Mondjon példát !
Mit jelentenek az Algoritmus, Algoritmizálás fogalmak ?
Ismertesse az OOPL –ek jellemzőit ! Mondjon példát ilyen programnyelvekre !

Mit értünk Alkalmazás fejlesztő rendszer alatt, jellemezze ezeket !
Mit értünk CASE eszköz alatt ?
Melyek a programozási nyelvek generációi ?

Melyek a programfejlesztés lépései ?
A programfejlesztés előkészítési fázisában milyen tényezők megfogalmazása történik ?
Miért mondjuk, hogy a programfejlesztés visszacsatolásos folyamat ?
Ismertesse a TOP-DOWN programfejlesztő modellt !
Ismertesse a BOTTOM-UP programfejlesztő modellt !
Ismertesse a SPIRÁLIS programfejlesztő modellt !
Definiálja a program fogalmát !
Értelmezze a szemantika fogalmát !
Értelmezze a szintaktika fogalmát !
Ismertesse a programok strukturális felépítését !
Ismertesse a program funkcionális szerkezetét !

Értelmezze a változó fogalmát !
Értelmezze a konstans fogalmát !
Értelmezze a kifejezés fogalmát !
Mi a kifejezés műveleti prioritása ?

Milyen összefüggés áll fenn az adat és az információ között ?
Értelmezze az elemi adat fogalmát !
Mit ért az egyed és tulajdonsága alatt ?
Miért fontos az adat típusának meghatározása ?
Melyek az egyszerű adattípusok ?
Melyek az összetett adattípusok ?
Ismertesse az  EGÉSZ SZÁM adattípus jellemzőit !
Ismertesse az  VALÓS SZÁM adattípus jellemzőit !
Ismertesse az  LOGIKAI ÉRTÉK adattípus jellemzőit !
Ismertesse az  KARAKTER adattípus jellemzőit !
Ismertesse az  TÖMB adattípus jellemzőit !
Mit ért a tömb dimenziószáma alatt ?
Mit ért a tömb dimenzió mérete alatt ?
Ismertesse az  STRING adattípus jellemzőit !
Mit értünk adatstruktúra alatt ?
Ismertesse a rekordszerkezetű adattárolás jellemzőit !
Mit ért szekvenciális és index-szekvenciális adattárolás alatt ?
Milyen problémákat vet fel a logikai és fizikai adattárolás ?
Ismertesse röviden az adatbázis szerkezetű adattárolás jellemzőit !

Mit értünk Algoritmus alatt általában és a programozás során ?
Milyen algoritmus leírási módokat ismer, ismertessen kettőt részletesen !
Az algoritmus milyen alapvető utasításokat tartalmaz ?
Mik lehetnek egy algoritmus elemei, milyen típusú műveletet jelentenek ezek ?
Milyen műveletet értünk adatbevitel alatt, ismertesse körülményeit és formáját !
Milyen műveletet értünk adatkivitel alatt, ismertesse körülményeit és formáját !
Milyen műveletet értünk értékadás, utasítás kiadás alatt, ismertesse körülményeit és formáját !
Milyen műveletet értünk feltételes elágazás alatt, ismertesse körülményeit és formáját !
Ismertesse a feltételes elágazások fajtáit !
Ismertesse az egyágú elágazás szintaktikáját és jelölési módjait !
Ismertesse a kétágú elágazás szintaktikáját és jelölési módjait !
Ismertesse a többágú elágazás szintaktikáját és jelölési módjait !
Miért fontos az EGYÉBKÉNT ág a többágú elágazás esetében ?
A többágú elágazás alkalmazásakor milyen logikai hiba véthető ?
Mit ért Ismétlési szerkezeten, melyek az alapfogalmai ?
Mi a "Végtelen" ciklus ?
Ismertesse az elöl tesztelő ciklust !
Ismertesse a hátul tesztelő ciklust !
Ismertesse a számlálásos ciklust !
Mi a különbség az egyszerű számlálásos és a kiterjesztett számlálásos ciklusok között ?
Mit értünk egymásba ágyazott ciklus alatt ?
Miért szükséges a program kezdet és végpont jelölése, hogyan jelöljük ezt az algoritmusban ?
Mi az Alprogram és milyen fajtái vannak és mi a különbség közöttük ?
Milyen módon adjuk meg az alprogram algoritmusát ?
Melyik algoritmus leírásnál alkalmazzuk és miért a kapcsolódási pontok jelölését ?

Mit értünk programozási tétel alatt ?
Ismertesse az  ÖSSZEGZÉS tételét !
Ismertesse az  ELDÖNTÉS tételét !
Ismertesse a  KIVÁLASZTÁS tételét !
Ismertesse a  MAXIMUM / MINIMUM KIVÁLASZTÁS tételét !
Ismertesse a  MEGSZÁMLÁLÁS tételét !
Ismertesse a  KERESÉS tételét !
Ismertesse a  MEGSZÁMLÁLÁS tételét !
Ismertesse a  KIVÁLOGATÁS tételét !
Ismertesse a  RENDEZÉS tétel általános elvét !
Ismertesse a  MINIMUM KIVÁLASZTÁSOS RENDEZÉS tételét !
Ismertesse a  BUBORÉK RENDEZÉS tételét !
Ismertesse a  BESZÚRÁSOS RENDEZÉS tételét !
Ismertesse a TÖMB ELEMEK KEVERÉSÉNEK algoritmusát !
Ismertesse a TÖMBÖK FELTÖLTÉSÉNEK algoritmusát !
Ismertesse a TÖMBÖK KIOLVASÁSÁSNAK algoritmusát !
Ismertesse az N elemből K elem ismétlés nélküli kiválasztásának algoritmusát !
Ismertesse a másodfokú egyenletet megoldó algoritmust !