Elágazásos feladatok

 1. Írj programot, ami egy bekért, pozitív egész szám osztóit kiíratja.
 2. Írjunk programot, mely bekér egy számot, és eldönti, hogy osztható-e 3-l, 5-el vagy 6-l
 3. Olvass be három számot, majd a program döntse el, hogy háromszög oldalai e?
 4. Készíts programot ami egy bekért egész szám abszolút értékét(moduluszát) adja vissza.
 5. Írj programot ami a bekért osztályzat(1-5) alapján kiírja a minősítést. (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles)
 6. Írjunk programot, mely a testsúly és a test-magasság alapján meghatározza a testtömegindexet, és kiírja, hogy milyen testsúly osztályba tartozik az adott illető. a testtömeg osztályokat meghatározhatjuk tetszőlegesen,
  de alapul vehetünk létező osztályozásokat is.
  Testtomegindex = Testtomeg [kg]=testmagassg2 [m2 ]
 7. Készítsünk programot, amely bekéri a víz hőmérsékletét, majd eldönti, hogy az milyen halmazállapotú. A halmazállapot lehet folyékony,
  gőz, vagy jég.
 8. Írjon egy programot, ami leosztályoz egy maximálisan 100 pontos dolgozatot az 50, 65, 80, 90 ponthatárok szerint! A határérték a jobb jegyhez
  tartozik. Ha a pontszám negatív vagy száznál nagyobb, akkor a program írja ki, hogy hibás az adat! Használj switch szerkezetet.
 9. Készítsünk programot, amely beolvassa egy diák igazolatlan hiányzásainak számát. Ennek megfelelően írassuk ki a magatartás jegyét. Tíz igazolatlan hiányzás elérésekor (vagy ha ezt túlhaladtuk) kérjük be a tanuló születési dátumát és írjuk ki az igazolatlan hiányzásait (amennyiben az érték több mint
  tíz). Készítsünk kategóriákat az igazolatlan hiányzások száma alapján. Az első kate-gória figyelmeztetést, a második osztályfőnöki intőt, a harmadik igazgatói megrovást, a negyedik kategória pedig felfüggesztést von maga után. A büntetés mértékét szintén jelezzük a felhasználó felé.