Egyszerű, bevezető feladatok

 1. Kérj be egy nevet, majd ennek megfelelően köszönjön a program. (pl.: Szia Pisti!)
 2. Írasd ki a számokat 1-től tízig, egymás mellé szóközzel elválasztva.
 3. Írasd ki a számokat 1-től tízig, egymás alá.
 4. Írasd ki a számokat 1-től tízig, egymás mellé szóközzel elválasztva, csökkenő sorrendben.
 5. Írasd ki egymás alá a páros számokat 0 és 100 között.
 6. Írasd ki egymás alá a páratlan számokat 0 és 100 között.
 7. Add össze az egész számokat 1 és 100 között.
 8. Add össze az egész számokat két bekért érték között.
 9. Írasd ki a számokat 1-től 100-ig egymás alá oldalanként. Egy oldalon 25 sor legyen. Oldalanként billentyűleütésre várjon, majd képernyőtörlés után az új oldal jelenjen meg.
  Egy megoldás:
              for (a = 1; a <= 100; a++)
              {
                  Console.WriteLine(a);
                  if(a % 20==0) // %: osztás maradéka
                  {                   
                      Console.WriteLine("Nyomjon Enter-t!");
                      Console.ReadLine();
                      Console.Clear();
                  }
              }
              Console.ReadLine();
 10. Kérj be egy decimális számot, majd írasd ki a bináris megfelelőjét.
 11. 0-15 között írasd ki a számok bináris értékét, rendezett
  pl:
  00: 0000
  01: 0000
  02: 0010.
  .
  .
  15: 1111