Szoftver alapismeretek

 

A szoftver a számítógépet muködtetö-, a számítógépen futtatható programok, valamint a számítógépen tárolt adatok és a kapcsolódó dokumentációk összessége.


Szoftver (angol: software) : alatt a legszukebb értelemben elektronikus adatfeldolgozó berendezések (például számítógépek) memóriájában elhelyezkedö, azokat muködtetö programokat értünk. Körülbelül ez volt a John W. Tukey által 1958-ban bevezetett angol software kifejezés eredeti értelme is.


A szoftver nemcsak elektronikus memóriatartalomként realizálódik, hanem életciklusának megfelelöen többféle formában jelenik meg, fogalma ezekre a megvalósulási formákra is kiterjed.

így a szoftver fogalmába tágabb értelemben beletartozik:


A szoftver olyan termék, ami nem készül el határidöre, többe kerül mint tervezték, és -legalábbis részben- nem azt végzi amit kellene!


Szoftver licensz: Felhasználói szerzödés!(Nem tulajdonszerzés!)

Atulajdonosi szoftverek I.:
Atulajdonosi szoftverek II.:
 • Kereskedelmi programok
 • Freeware programok
 • Shareware programok
 • Public domain:
 • trial
 • limited edition
 • collectors edition
 • ad-powered
 • email-ware
 • abandon ware
 • free
 • copyleft
 • semi-free

A szoftvereket funkciójuk szerint 3 fö csoportba soroljuk:


Rendszerszoftver

A rendszerszoftver: olyan szoftver ami feltétlenül szükséges a hardware muködéséhez.

Típusai:

 1. Operációs rendszer (OS-operating system)
 2. Egyéb, beépített programok (Kellékek): hangrögzítö, jegyzettömb, parancssor, stb. ( kényelmi és kiegészítö szolgáltatásokat nyújtanak)

Az operációs rendszerfelelös a számítógép alapvetö muködtetéséért.Az operációs rendszer feladatai közé tartozik a hardver és a felhasználó közötti kapcsolat megteremtése, a háttétárakhoz kapcsolódó adatkezelö muveletek biztosítása és a perifériák kezelése, felhasználói szoftverek futtatása.

Az operációs rendszereket több szempontból osztályozhatjuk.

A felhasználók száma szerint lehet:

Példák:

Kulcsszavak:

GUI-Graphical User Interface: Grafikus kezelöi felület (pl.:Windows asztal)

Drag and Drop: A „fogd és vidd”, „húzd és ejtsd” (drag and drop)


Rendszerközeli szoftver

A rendszerközeli szoftverek az operációs rendszermuködéséhez nem elengedhetetlenül szükségesek, de annak használatát megkönnyítik, a rendszer biztonságát jelentös mértékben megnövelik.
2 csoportját különböztetjük meg:

Az ilyen típusú szoftverek egyik legismertebb fejlesztöje Peter Norton. Az ö nevéhet fuzödik többek közt a Norton Commander, a Norton Utilites termékek kifejlesztése, melyet napjainkban a Symantec Corporation fejleszt tovább.
Az új operácíós rendszerek a rendszerközeli szoftveekr egyre több funkcióját veszik át

Fordítóprogramjait és fejlesztöi környezetét.


Felhasználói szoftver

Felhasználói szoftvernek nevezzük azokat a programokat, melyek egy meghatározott felhasználói igényt elégítenek ki.
Megkülönböztetünk általános célú és egyedi célú felhasználói szoftvereket.
általános célú szoftver: ide sorolhatjuk a játék programokat, a szövegszerkesztöket, a nyilvántartó- és grafikai programokat.
összességében a szoftveripar legnagyobb üzletága a felhasználói szoftverek fejlesztése.
Felhasználói szoftverek:


Szövegszerkesztö

Write, WordPad, Word, WordPerfect

Kiadványszerkesztö

Corel Ventura, Microsoft Publisher

Táblázatkezelö

Microsoft Excel, Quattro

Adatbáziskezelö

Microsoft Acces, Informix, Starbase, Magic

Grafikai programok

Paint, Paint Brush, CorelDraw, Adobe Pohotshop

Prezentációs programok

Microsoft Powerpoint, Graphics, Star Impress

 

Böngészöprogramok

Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera

 

Levelezö- és csoportmunka programok

Microsoft Outlook Express, Pegazus Mail

 

Tervezö rendszerek

Microstation, AutoCAD

 

Multimédiás programok

Macromedia Flash, Adobe Premierre

 

Játék- és egyedi célú programok

2D és 3D-s játékok, ügyviteli rendszerprogramok

 

Egyedi célú szoftverek: speciális igényeket kielégítö, konkrét cél édekében készülö, általános célra nem alkalmazható programok tartoznak ide.
A szoftverek fejlesztése nagyon gyors ütemben zajlik, egy éven belül egy verziónak akár több új változata is megjelenhet.Szükség van a szoftverek különféle verzióinak a megkülönböztetésére, ennek megsegítésére bevezették az úgynevezett verziószámok használatát.általában a programok elsö publikus változata az 1.0 verziószámot kapja, majd a különféle továbbfejlesztésektöl kaphat új verziószámot, pl.:1.1, 1.5... stb.
A sorszámozásra nincs általános szabály, a programozók szubjektív módon adják termékeiknek a verziószámot.Ha a szoftveren nagyobb fejlesztéseket hajtanak végre, akkor azt általában az egész számjegy megváltoztatásával jelzik.
A Microsoft 1995-töl kezdödöen bevezette a programok egye verzióinak évszámokkal történö megkülönböztetését.
Pl.: Office irodai programcsomag újabb verziói az Office 95, Office 97, Office 2000
Ezt a jelölési formát késöbb más szotfver cég is átvette.

Gyakorló teszt kérdések !