C# elemi adattípusok

Egyszerű adattípusok :

C# adattípus .NET
Mérete(byte)
Legkisebb érték Legnagyobb érték
sbyte System.Sbyte
1
-128 127
byte System.Byte
1
0 255
short System.Int16
2
-32 768 32 767
ushort System.UInt16
2
0 65 535
int System.Int32
4
-2 147 483 648 2 147 483 647
uint System.UInt32
4
0 4 294 967 295
long System.Int64
8
-9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807
ulong System.UInt64
8
0 18 446 744 073 709 551 615
char System.Char
2
0 65 535
float System.Single
4
1,5*10-45 3,4*1038
double System.Double
8
5,0*10-324 1,7*10308
bool System.Boolean
1
false (0) true (1)
decimal System.Decimal
16
1,0*10-28 kb. 7,9*1028

 


Ismeretek helye a tankönyvben: Reiter,26, 64-66